K 1. červenci 2017 bude ukončena platnost všech druhů dosud používaných pokutových bloků, které budou nahrazeny příkazovými bloky. Děje se tak v souvislosti s účinností zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (č. 250/2016 Sb.). Nově zavedené příkazové bloky obsahují ochranné prvky proti jejich dodatečnému pozměňování či padělání, včetně tzv. hologramu.
Zda příkazový blok není na seznamu odcizených, ztracených či zničených příkazových bloků a mohl tedy být zneužit, si bude moct ověřit prostřednictvím webových stránek Ministerstva financí.

(Zdroj financnisprava.cz)