Poslanecká sněmovna ČR schválila návrh nového zákona o kompenzačním bonusu pro živnostníky, drobné podnikatele a dohodáře, který umožní podnikatelům žádat o 1.000,- Kč, resp. 500,- Kč, denně v rámci dvou nových bonusových období.

Nyní bude následovat jeho projednání v Senátu, proto se nemusí jednat o jeho konečnou podobu. Z uvedeného vyplývá, že Finanční správa nemůže kompenzační bonus začít vyplácet dříve, než po zveřejnění konečné podoby příslušného zákona o kompenzačním bonusu ve Sbírce zákonů a proto doporučuje podávat žádosti o kompenzační bonus nejdříve od 1. ledna 2022. V případě dříve podaných žádostí hrozí riziko, že takto podané žádosti budou vykazovat určité vady (např. že se bude jednat o žádosti neúplné) nebo že ze žádosti nebudou jednoznačně plynout skutečnosti osvědčující nárok na kompenzační bonus.