Poplatníkům v paušálním režimu se pro rok 2022 mění celková výše paušální zálohy za kalendářní měsíc. Nově bude činit 5. 994,- Kč. V případě splnění podmínek mohou živnostníci podat oznámení o vstupu do režimu paušální daně do 10. ledna 2022.

Živnostníci v paušálním režimu už nemusí platit případné zálohy na daň z příjmů, zálohy na důchodové pojištění ani pojistné na zdravotní pojištění. V jedné měsíční platbě paušální daně (5 .994,- Kč) je zahrnuto minimální zdravotní pojistné ve výši 2. 627,- Kč, minimální sociální pojistné navýšené o 15 %, tj. ve výši 3. 267,- Kč, a daň z příjmů ve výši 100,- Kč. Všechny tyto tři platby jsou součástí paušální zálohy. Ty se platí vždy do 20. dne kalendářního měsíce, na které se záloha platí, nebo si je lze předplatit na několik měsíců či dokonce na celý rok dopředu.