01.03.2018
Daň z příjmů:
– podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017

12.03.2018
Spotřební daň:
– splatnost daně za leden 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

15.03.2018
Daň z příjmů:
– čtvrtletní záloha na daň

20.03.2018
Daň z příjmů:
– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
– elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017

26.03.2018
Daň z přidané hodnoty:
– daňové přiznání a splatnost daně za únor 2018
– souhrnné hlášení za únor 2018
– kontrolní hlášení za únor 2018

27.03.2018
Spotřební daň:
– daňové přiznání za únor 2018
– splatnost daně za leden 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

(Zdroj financnisprava.cz)