Pracovníky bank začínají nahrazovat roboti v podobě programu nainstalovaného na počítači. Dokáží například vyhodnotit jestli má žadatel dostatečné příjmy, aby mu banka mohla dát půjčku, jestli na bytě, na nějž chce klient hypotéku, nevázne zástavní právo.
Také je využívají v pojišťovnictví, například při uzavírání on line pojištění na auta. Na základě registrační značky auta, jména a rodného čísla zjistí, jak často řidič boural nebo údaje o stavu a stáří auta a následně vyčíslí výši pojistného. Mimo jiné dokáže z fotografie tachometru zjistit, jestli se klient nesnaží o pojistný podvod nebo ověří udávaný stav tachometru proti údajům z technických kontrol.
V Česku v posledních dvou letech začaly využívat nebo alespoň testovat roboty prakticky všechny banky a pojišťovny.
Pro bankovní úředníky ale roboti znamenají konkurenci a přichází k jejich propouštění. Například jako ve velkých bankách v Skandinávii, Nizozemsku nebo v Belgii.

(Zdroj ihned)