09.02.2018
Spotřební daň:
– splatnost daně za prosinec 2017 (mimo spotřební daň z lihu).

15.02.2018
Daň z příjmů:
– podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2018 a podpis k provedení ročního zúčtování
záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2017,
– podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně.

26.02.2018
Daň z přidané hodnoty:
– daňové přiznání a splatnost daně za leden 2018,
– souhrnné hlášení za leden 2018,
– kontrolní hlášení za leden 2018

Spotřební daň:
– splatnost daně za prosinec 2017 (pouze spotřební daň z lihu),
– daňové přiznání za leden 2018.

(Zdroj financnisprava.cz)