02.01.2018
Daň z příjmů:
– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2017

09.01.2018
Spotřební daň:
– splatnost daně za listopad 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

24.01.2018
Spotřební daň:
– splatnost daně za listopad 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

25.01.2018
Daň z přidané hodnoty:
– daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2017
– souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2017
– kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2017

Spotřební daň:
– daňové přiznání za prosinec 2017

31.01.2018
Daň silniční:
– daňové přiznání a daň za rok 2017

Daň z nemovitých věcí:
– daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2018

Daň z příjmů:
– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2017

(Zdroj financnisprava.cz)