Pracovní skupina založená Evropskou unií vyhodnocuje možnosti, jak zjednodušit získávání prostředků z Evropské unie. A to z důvodu, že mnohokrát jsou požadavky na národní úrovni přísnější než ty, které požaduje evropská legislativa. Dalším s problémů je vysoká administrativní náročnost. Jednou z možností, které předložila pracovní skupina, je sjednocení pravidel mezi fondy. Evropská unie chce také podpořit malé a střední firmy, které představují 99% všech evropských podniků a často mají problém dostat se k finančním zdrojům. Důvodem je jejich odmítání financování bankami a investory z důvodu větší rizikovosti.

(Zdroj Pravda)