11.12.2017
Spotřební daň:
– splatnost daně za říjen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

15.12.2017
Daň silniční:
– záloha na daň za říjen a listopad 2017, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel
vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční.

Daň z příjmů:
– čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň.

27.12.2017
Daň z přidané hodnoty:
– daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2017,
– souhrnné hlášení za listopad 2017,
– kontrolní hlášení za listopad 2017.

Spotřební daň:
– splatnost daně za říjen 2017 (pouze spotřební daň z lihu),
– daňové přiznání za listopad 2017.

(Zdroj financnisprava.cz)