9.11.2017
Spotřební daň:
– splatnost daně za září 2017 (mimo spotřební daň z lihu).

24.11.2017
Spotřební daň:
– splatnost daně za září 2017 (pouze spotřební daň z lihu).

27.11.2017
Daň z přidané hodnoty:
– daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2017,
– souhrnné hlášení za říjen 2017,
– kontrolní hlášení za říjen 2017

Spotřební daň:
– daňové přiznání za říjen 2017.

30.11.2017
Daň z nemovitých věcí:
– splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč).

Daň z příjmů:
– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2017.

(Zdroj financnisprava.cz)