Za loňský rok skončily veřejné finance v přebytku 0,73 % hrubého domácího produktu (HDP), uvedl Český statistický úřad, který v dubnu počítal s přebytkem 0,58 procenta HDP. V loni to bylo poprvé, co veřejné finance skončily v přebytku.
V letošní červencové prognóze počítá ministerstvo financí s deficitem 0,4 % HDP.
Český statistický úřad uvedl, že zvýšení přebytku oproti dubnovým notifikacím bylo způsobeno zejména aktualizovanými údaji o daňových příjmech, především daně z příjmů právnických osob.
Naopak na pokles přebytku salda hospodaření působily především dodatečné informace o tocích finančních prostředků z evropských fondů.

(Zdroj České noviny)