01.03.2019
Daň z příjmů:
– podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2018

12.03.2019
Spotřební daň:
– splatnost daně za leden 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

15.03.2019
Daň z příjmů:
– čtvrtletní záloha na daň

20.03.2019
Daň z příjmů:
– elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2018

25.03.2019
Daň z přidané hodnoty:
– daňové přiznání a splatnost daně za únor 2019
– souhrnné hlášení za únor 2019
– kontrolní hlášení za únor 2019

Spotřební daň:
– daňové přiznání za únor 2019

27.03.2019
Spotřební daň:
– splatnost daně za leden 2019 (pouze spotřební daň z lihu)