V roce 2018 došlo k změnám ve více novelách zákonů, které nabývají účinnosti v roce 2019.
Jedná se například o změny:

– DPH při společnících – každý sám za sebe
– Zvýšení limitu pro výdajové paušály
– Solidární daň z vyšších výdělků

– Zvýšení minimální mzdy o 1150 Kč
– Zvýšení rent za pracovní úraz
– Změny v sazbách zahraničního stravného
– Výhodnější dohoda o pracovní činnosti

– Zvýšení minimálních záloh na zdravotním pojištění
– Zvýšení minimálních záloh na sociálním pojištění