Ministerstvo financí informovalo, že v roce 2018 Česká republika získala z rozpočtu Evropské unie o 45,3 miliardy Kč více, než do něj odvedla. Z unijního rozpočtu obdržela 94,9 miliardy korun a odvedla do něj 49,6 miliardy korun.
Podle ministerstva je snížení čisté pozice způsobeno rostoucími odvody ČR do rozpočtu EU a i tím, že nárůst čerpání peněz z fondů EU za programové období 2014 až 2020 nevykompenzoval pokles příjmů z rozpočtu EU za uzavírané programové období 2007 až 2013.
Česká republika nepřišla o žádné prostředky díky tomu, že všechny operační systémy využili veškeré prostředky, které bylo v souladu s pravidlem pro zrušení závazku vyčerpat.