11.02.2019
Spotřební daň:
– splatnost daně za prosinec 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

15.02.2019
Daň z příjmů:
– učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2019 a podat žádost o provedení ročního
zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2018
– podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

20.02.2019
Daň z příjmů:
– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25.02.2019
Daň z přidané hodnoty:
– daňové přiznání a splatnost daně za leden 2019
– souhrnné hlášení za leden 2019
– kontrolní hlášení za leden 2019

Spotřební daň:
– splatnost daně za prosinec 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za leden 2019