Od ledna 2019 mají definitivne společníci společnosti nové povinnosti. Novela s přechodným obdobím vstoupila v platnost již v létě 2017.
Společníci společnosti (dříve sdružení fyzických osob) se už automaticky nestávají plátci DPH, ale při přiznávání či úhradě DPH postupuje, podle ustanovení zákona o DPH, každý společník společnosti (dříve člen sdružení) individuálně sám za sebe.

Do 30. června 2017 totiž platilo, že pokud se kdokoli ze společníků stal plátcem, byli plátci automaticky i ostatní.

Nyní mohou být společníky jedné společnosti plátci DPH i ti, kteří DPH neplatí nebo se mohou dobrovolně k DPH registrovat. Z toho vyplývá, že každý z nich si musí sám za sebe vést samostatně i evidenci, podávat daňová přiznání. V přiznání, hlášení a kontrolním hlášení musí uvádět údaje týkající se veškeré jeho ekonomické činnosti, jak v rámci společnosti, tak i mimo ni.