11.06.2018
Spotřební daň:
– splatnost daně za duben 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

15.06.2018
Daň z příjmů:
– čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

25.06.2018
Daň z přidané hodnoty:
– daňové přiznání a splatnost daně za květen 2018
– souhrnné hlášení za květen 2018
– kontrolní hlášení za květen 2018

Spotřební daň:
– splatnost daně za duben 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za květen 2018

(Zdroj financnisprava.cz)