Banky, pojišťovny a všechny finanční instituce mají na základě Automatické výměny informací (AVI), do 30.06.2018, povinnost podat oznámení o finančních účtech rezidentů z jiných zemí.

Do tohoto data jsou oznamující finanční instituce, kterých se AVI týká, povinné podat Oznámení FATCA a Oznámení DAC2 / CRS. Povinnost jim plyne ze zákona o automatické výměně informací o finančních účtech pro účely správy daní. Ten je jedním z nástrojů boje proti daňovým únikům. Jedná se o vybrané informace za rok 2017 o finančních účtech daňových rezidentů USA, členských států EU a smluvních států. Finanční zpráva zašle obdržené informace daňovým správám příslušných států do 30. září 2018. Finanční zprávy v členských a signatářských zemích tak získají informace o každém bankovním účtu svého rezidenta v zahraničí, číslo účtu a zůstatek na něm. Za nesplnění povinností hrozí finanční instituci pokuta ve výši až do 10 000 eur.

AVI představuje významný nástroj v boji proti rozmáhajícím se globálním daňovým únikům a podvodům. Do mezinárodní výměny informací jsou zapojeny státy EU i OECD. Automatická výměna informací umožňuje finančním zprávám odhalit nespolupracující poplatníků, zvyšuje transparentnost, spolupráci a efektivitu výběru daní.

(Zdroj Finančná správa SR)