02.07.2018
Daň z příjmů:
– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2018
– podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2017, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

10.07.2018
Spotřební daň:
– splatnost daně za květen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

16.07.2018
Daň silniční:
– záloha na daň za 2. čtvrtletí 2018

25.07.2018
Daň z přidané hodnoty:
– daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2018
– souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2018
– kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2018

Spotřební daň:
– splatnost daně za květen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za červen 2018

(Zdroj financnisprava.cz)