10.06.2019
Spotřební daň:
– splatnost daně za duben 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

17.06.2019
Daň z příjmů:
– čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

20.06.2019
Daň z příjmů:
– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.06.2019
Spotřební daň:
– splatnost daně za duben 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

25.06.2019
Daň z přidané hodnoty:
– daňové přiznání a splatnost daně za květen 2019
– souhrnné hlášení za květen 2019
– kontrolní hlášení za květen 2019

Spotřební daň:
– daňové přiznání za květen 2019