02.05.2017
Daň z příjmů:
– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2017

10.05.2017
Spotřební daň:
– splatnost daně za březen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

25.05.2017
Daň z přidané hodnoty:
– daňové přiznání a daň za duben 2017
– souhrnné hlášení za duben 2017
– kontrolní hlášení za duben 2017

Spotřební daň:
– daňové přiznání za duben 2017

(Zdroj financnisprava.cz)