09.11.2016 – Spotřební daň
– splatnost daně za září 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

21.11.2016 – Daň z příjmů
– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.11.2016 – Spotřební daň
– splatnost daně za září 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

25.11.2016 – Daň z přidané hodnoty
– daňové přiznání a daň za říjen 2016
– souhrnné hlášení za říjen 2016
– kontrolní hlášení za říjen 2016

25.11.2016 – Spotřební daň
– daňové přiznání za říjen 2016

30.11.2016 – Daň z příjmů
– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2016

(Zdroj financnisprava.cz)