10.10.2016 – Spotřební daň
– splatnost daně za srpen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

17.10.2016 – Daň silniční
– záloha na daň za 3. čtvrtletí 2016

20.09.2016 – Daň z příjmů
– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

20.10.2016 – Daň z přidané hodnoty
– daňové přiznání a daň k MOSS

25.10.2016 – Daň z přidané hodnoty
– daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září 2016
– souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2016
– kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2016

25.10.2016 – Spotřební daň
– splatnost daně za srpen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za září 2016

31.10.2016 – Daň z přidané hodnoty
– poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

31.10.2016 – Daň z příjmů
– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2016

(Zdroj financnisprava.cz)