09.09.2016 – Spotřební daň
– splatnost daně za červenec 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

15.09.2016 – Daň z příjmů
– čtvrtletní záloha na daň

20.09.2016 – Daň z příjmů
– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

26.09.2016 – Daň z přidané hodnoty
– daňové přiznání a daň za srpen 2016
– souhrnné hlášení za srpen 2016
– kontrolní hlášení za srpen 2016

26.09.2016 – Spotřební daň
– splatnost daně za červenec 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za srpen 2016

30.09.2016 – Daň z přidané hodnoty
– poslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty z/do jiného členského státu dle § 82 a § 82a zákona o DPH

30.09.2016 – Daň z příjmů
– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2016

(Zdroj financnisprava.cz)