10.12.2018
Spotřební daň:
– splatnost daně za říjen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

17.12.2018
Daň silniční:
– záloha na daň za říjen a listopad 2018, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel
vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční

Daň z příjmů:
– čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

20.12.2018
Daň z příjmů:
– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

27.12.2018
Daň z přidané hodnoty:
– daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2018
– souhrnné hlášení za listopad 2018
– kontrolní hlášení za listopad 2018

Spotřební daň:
– splatnost daně za říjen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za listopad 2018

31.12.2018
Daň z příjmů:
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2018

(Zdroj financnisprava.cz)