Více než 60 zástupců členských a kandidátských zemí Evropské unie se ve dnech 6. – 8. listopadu 2018 v Praze zúčastnilo setkání vedoucích ústředních kontaktních orgánů pro mezinárodní spolupráci členských států Evropské unie v oblasti DPH, tzv. VAT Heads of Central Liasion Offices (CLO).
Diskutovala se aktuální problematika v této oblasti, nové legislativní nástroje správní spolupráce pro boj s daňovými podvody, hledala se společná řešení některých nedostatků, například v dodržování lhůt pro odpovědi na mezinárodní dožádání.

(Zdroj financnisprava.cz)