2.10.2017
Daň z přidané hodnoty:
– žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 a § 82a zákona o DPH.

10.10.2017
Spotřební daň:
– splatnost daně za srpen 2017 (mimo spotřební daň z lihu).

16.10.2017
Daň silniční:
– záloha na daň za 3. čtvrtletí 2017.

25.10.2017
Daň z přidané hodnoty:
– daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2017,
– souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2017,
– kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2017.

Spotřební daň:
– splatnost daně za srpen 2017 (pouze spotřební daň z lihu),
– daňové přiznání za září 2017.

31.10.2017
Daň z přidané hodnoty:
– poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího
roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace.

Daň z příjmů:
– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2017.

(Zdroj financnisprava.cz)