Podle zprávy Banky pro mezinárodní zúčtování plateb (BIS),globální dluh může být vyšší, jak je uvedeno. Je to až o 13 bilionů dolarů (téměř 11 bilionů eur), neboť finanční deriváty nejsou při tradičních účetních metodách brány v úvahu. Ty se používají k zabezpečení obchodních transakcí a dluhopisů v cizích měnách. Skutečnost, že se tyto měnové deriváty neobjevují v rozvaze finančních a nefinančních institucí podle současných pravidel, znamená, že je velmi málo známo, kde se tento dluh nachází.

(Zdroj HN)