Na základě studie poradenské společnosti Bains ve Financial Times se ukazuje, že i přes rozsáhlé úsilí o posílení finanční rovnováhy a zvýšení zisku počet nedávno narostlých evropských bank vzrostl.
V loňském roce vzrostl počet bank v nejslabší kategorii na 31 z 23 v předchozím roce. Předtím byly v této kategorii všechny banky, které v uplynulých deseti letech bankrotovaly.
Studie zkoumá přibližně 110 bank, které jsou hodnoceny pro svou finanční bilanci a zisky.
Více než polovina bank v nejhorší kategorii byla italská a španělská finanční instituce.

(Zdroj HN)