10.10.2018
Spotřební daň:
– splatnost daně za srpen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

15.10.2018
Daň silniční:
– záloha na daň za 3. čtvrtletí 2018

25.10.2018
Daň z přidané hodnoty:
– daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2018
– souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2018
– kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2018

Spotřební daň:
– splatnost daně za srpen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za září 2018

31.10.2018
Daň z přidané hodnoty:
– poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího
roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

(Zdroj financnisprava.cz)