10.02.2020
Spotřební daň:
– splatnost daně za prosinec 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

17.02.2020
Daň z příjmů:
– učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2020 a podat žádost o provedení ročního
zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2019
– podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

24.02.2020
Spotřební daň:
– splatnost daně za prosinec 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

25.02.2020
Daň z přidané hodnoty:
– daňové přiznání a splatnost daně za leden 2020
– souhrnné hlášení za leden 2020
– kontrolní hlášení za leden 2020

Spotřební daň:
– daňové přiznání za leden 2020