Zaměstnanci, kteří nemají povinnost podávat daňové přiznání za minulý rok, mohou požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně. Při výpočtu měsíčních záloh na dani z příjmu fyzických osob totiž nemohou zaměstnanci uplatnit všechny daňové slevy a můžou je uplatnit až při ročním zúčtování. Některé slevy je totiž možné uplatnit pouze jednou ročně. Z tohoto důvodu uplatnění všech daňových slev až v ročním zúčtování daně může vzniknout nárok na daňovou vratku.

Zaměstnanci musí svému svému zaměstnavateli doručit příslušné doklady do 17. února.
Případné daňové přeplatky na dani za rok 2019 z ročního zúčtování daně vyplatí zaměstnavatel nejpozději se mzdou za březen, tedy v první polovině dubna.