09.09.2019
Spotřební daň:
– splatnost daně za červenec 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

16.09.2019
Daň z příjmů:
– čtvrtletní záloha na daň

24.09.2019
Spotřební daň:
– splatnost daně za červenec 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

25.09.2019
Daň z přidané hodnoty:
– daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2019
– souhrnné hlášení za srpen 2019
– kontrolní hlášení za srpen 2019

Spotřební daň:
– daňové přiznání za srpen 2019

30.09.2019
Daň z přidané hodnoty:
– žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH