Elektronická knihovna zpřístupňuje veřejnosti připravované legislativy, dokumenty legislativní povahy, které jsou určeny pro jednání vlády.
Veřejnosti je umožněno procházet veškerou existující připravovanou vládní legislativu, která nepodléhá režimu utajení. V elektronické podobě jsou veřejně dostupné návrhy právních předpisů již od roku 2007. Zde je možné sledovat životní cyklus jednotlivých materiálů od jejich tvorby až ke schválení nebo zamítnutí.

Jedná se zejména o následující návrhy legislativních dokumentů:

– návrhy věcných záměrů zákonů,
– návrhy zákonů,
– návrhy zákonných opatření Senátu,
– návrhy nařízení vlády
– návrhy vyhlášek.